Často kladené dotazy

 • Může si opravdu každý změnit dodavatele energií?

Ano, dodavatele elektřiny a plynu si může změnit opravdu každý, protože v České republice je trh s elektrickou energií liberalizován. Z „chráněného zákazníka“, jemuž byla stanovována cena dodávky energií Energetickým regulačním úřadem, se stává tzv. „oprávněný zákazník“ s právem volby svého dodavatele elektřiny a plynu.

 • Co se v praxi mění při změně dodavatele energií pro mě jako zákazníka?

Pro zákazníka se v podstatě nic nemění. Budou Vám pouze chodit faktury s nižší částkou za spotřebovanou elektřinu a plyn:-).

 • Jak se změna dodavatele energií provádí, případně jak dlouho trvá?

Nejprve je vhodné posoudit vhodnost změny dodavatele, poté vybrat toho nejvhodnějšího dodavatele – může to být značně individuální a podepsat s ním smlouvu. Vlastní proces změny dodavatele (výpověď stávající smlouvy, technické činnosti spojené se změnou dodavatele) většinou řeší nový obchodník s plnou mocí pro zastupování v procesu změny dodavatele. Celková doba potřebná ke změně se řídí délkou výpovědní lhůty u stávajícího dodavatele a obvykle se pohybuje v rozmezí 1 až 3 měsíců.

 • Platí se při změně dodavatele nějaké poplatky?

Ne, za změnu dodavatele elektřiny se žádné poplatky neplatí. Právo na bezplatnou změnu dodavatele elektřiny a plynu má každý zákazník. U některých dodavatelů je ale třeba dát si pozor na skryté poplatky jako jsou aktivační poplatky za uzavření smlouvy nebo deaktivační poplatky za její ukončení.

 • Jak často mohu měnit dodavatele energií?

Změny dodavatele elektřiny a plynu můžete provádět libovolně. Změna je z časového hlediska omezena pouze výpovědní lhůtou smlouvy u stávajícího dodavatele.

 • Mohou se změnit ceny energií v průběhu roku?

Regulovaná část ceny elektřiny a plynuje každoročně stanovována rozhodnutím Energetického regulačního úřadu do 30. listopadu s platností na celý následující kalendářní rok.

 • Bude při změně dodavatele energií zachována stávající distribuční sazba?

Pokud odběratel při změně dodavatele současně nedojde ke změně technických parametrů připojení k elektrizační soustavě (např. velikost proudové hodnoty hlavního jističe před elektroměrem), není žádný důvod pro změnu sazby.

 • Jak se tvoří cena energií?

Výsledná cena elektřiny a plynu je složena z regulované a neregulované složky. Regulovaná složka zahrnuje ceny všech činností spojených s dopravou elektřiny od jejího výrobce prostřednictvím přenosové a distribuční sítě ke koncovému zákazníkovi, zajišťování stability elektroenergetického systému a to jak z technického tak z obchodního hlediska. Neregulovanou složku ceny elektřiny tvoří cena tzv. silové elektřiny, kterou pro odběratele stanovují sami dodavatelé a je smluvní záležitostí. K výsledné ceně za dodávku elektřiny je nutné dále přičíst ještě daň z elektřiny a daň z přidané hodnoty.

 • Kdo dohlíží na trh s energií?

Nad celým trhem s elektřinou a plynem, tvorbou a dodržováním stanovených pravidel dohlíží státní organizace Energetický regulační úřad.

 • Co je to dodavatel poslední instance?

Dodavatel poslední instance má podle zákona povinnost dodávat zákazníkům elektřinu a plyn za ceny stanovené Energetickým regulačním úřadem. Tohoto instituty využívají zákazníci především v případě, kdy jejich dodavatel elektřiny a plynu pozbyl schopnost dodávat energie. Současně je dodavatel poslední instance i pojistkou pro malé zákazníky a domácnosti, kteří z různých příčin svého dodavatele elektřiny na trhu nenalezli.

 • Mohu provádět samoodečet?

Všechny distribuční společnosti umožňují samoodečet elektřinya plynu. V každém kalendářním roce může zákazník poslat provozovateli distribuční soustavy maximálně 10 samoodečtů a to k jakémukoliv dni v roce. Výjimku tvoří samoodečet prováděný k poslednímu dni kalendářního roku, kdy je nutné stav elektroměru nahlásit nejpozději do 30 dnů od provedení tohoto samoodečtu.