Změna dodavatele elektřiny a plynu

Liberalizace trhu s elektřinou

Trh s elektřinou byl plně liberalizován od prvního ledna roku 2006, plynu od 1. ledna roku 2007. Od této chvíle mají všichni odběratelé elektrické energie právo a možnost zvolit si svého dodavatele a tím ovlivnit část celkové výše nákladů, které budou za energie platit.

Výsledná cena elektřiny se skládá z několika složek. Některé z nich (náklady na distribuci, na systémové služby, krytí vícenákladů spojených s obnovitelnými zdroji) reguluje Energetický regulační úřad a tyto ceny jsou jím pevně dané. Jenže významnou část ceny elektřiny, kterou platí koncový zákazník, tvoří cena za samotnou komoditu – silovou elektřinu. Tato část ceny elektřiny není regulována, ale určuje si ji každý dodavatel elektřiny sám. Koncový odběratel elektřiny si tak může mezi jednotlivými nabídkami vybrat a ovlivnit tak celkovou výslednou cenu za elektřinu, kterou bude platit.

Porovnání konkurenčních nabídek

Naši odborní konzultanti provádí porovnání nabídek jednotlivých dodavatelů elektřiny a plynu a doporučí zákazníkovi nejlepší variantu. Porovnáváme většinu dodavatelů elektřiny a plynu působících na území České republiky. Pro spokojenost našich zákazníků jsme zařadili jenom ty dodavatele, se kterými máme ověřené dobré zkušenosti. Všichni dodavatelé, kteří jsou u nás evidoványz, jsou samozřejmě držiteli licence od Energetického regulačního úřadu pro obchod s elektřinou a plynem.

Zákazník se z optimalizace dozví, jestli existuje dodavatel elektřiny, který mu poskytne výhodnější cenové podmínky než dodavatel stávající a v případě, že je pro něj finanční úspora zajímavá, může se rozhodnout pro změnu dodavatele.

Změna dodavatele

Pokud se zákazník rozhodl pro změnu dodavatele, bude jeho jedinou povinností vyplnit a podepsat smlouvu s novým dodavatelem energií. Spolu se smlouvou podepíše i plnou moc, na jejímž základě nový dodavatel energií vyřídí všechny formality se změnou dodavatele spojené. Nový dodavatel tak vypoví smlouvu s dodavatelem stávajícím, a zařídí veškeré technické záležitosti, které vyplývají ze změny a dotýkají se různých energetických subjektů. Pokud se zákazník rozhodne plnou moc nepodepsat, musí si celý tento proces zařídit sám (všechny nutné kroky najde v § 30 vyhlášky č. 541/2005 Sb. v platném znění).

Pokud všechny tyto úkony proběhnou v pořádku a uplyne výpovědní lhůta, začne elektřinu zákazníkovi dodávat nový dodavatel. O této skutečnosti bude samozřejmě zákazník informován.

Po dokončení celkové změny dodavatele elektřiny dostane zákazník ještě poslední vyúčtování spotřeby elektřiny a plynu od dodavatele původního a dojde k vypořádání závazků. Od této chvíle pak zákazníkovi chodí faktury s novou – nižší cenu za elektřinu a plyn.

Chci změnu doavatele energií - vyplňte formulář...